MINDRE STØJ OG MERE OVERSKUD I DIN LEDELSE

Redskaber til at forstå dig selv som leder og til at være den leder, du ønsker at være.

Du kender det nok

Din kalender er godt booket, og bunkerne på dit skrivebord vokser. Samtidig skal du bruge tid og overskud på støj: Aftaler, der ikke efterleves, kolleger der ikke melder tilbage, prioriteringer der ændres og medarbejdere, der ikke samarbejder.

Når arbejdsdagen er omme, er du drænet for energi, og du tænker, at nu er der gået endnu en dag, hvor balancen mellem de praktiske og de ledelsesmæssige opgaver tippede, og du ikke var den leder, du ønskede at være.

Har du det sådan, er du ikke den eneste. Tror du, at det er nok, at du arbejder hurtigere og længere? 

Det er det sjældent.

En LEDERUDDANNELSE i det som ikke står i bøgerne:
Din person og dine relationer.

6 dages intensiv lederuddannelse

Du får 6-dages intensiv lederuddannelse og mellemliggende træning, som giver dig præcist den viden og de redskaber, som styrker dit overskud som leder og gør dig i stand til endnu bedre at håndtere den støj, der er en uundgåelig og nødvendig del af din ledelsesopgave.

Alt det får du gennem meget forskellige, enkle og konkrete redskaber og ved at arbejde med dig selv, så du oplever overensstemmelse mellem det menneske du er og den leder, du ønsker at være.

BOOK 1 AF 12 PLADSER PÅ
LEDERUDDANNELSEN NU

Ledelse med de bedste intentioner

Du kender måske også det her: Det første, der møder dig mandag morgen, er to sygemeldinger fra de to medarbejdere, du havde allermest brug for i dag. Mens du lægger nye planer, beder en af dine medarbejdere om en samtale. Det er vigtigt og handler om nogle fejl, som kan have store konsekvenser.

Nu ringer din telefon, det er din chef. Du er nødt til at tage den. Din chef beder dig om lige at fixe noget. Det haster. Din medarbejder er der stadig. Du skal også nå dit onlinemøde om en time. Dit fokus nu er 3 steder på én gang. Du siger til din medarbejder, at I må tale videre senere, og hvis hun selv kan finde en løsning, vil det være det bedste, da du ikke har tid lige nu. Straks du har sagt det, ved du, at det ikke var det rigtige at gøre. Men det var det, du kunne i situationen. For du har travlt og skal videre…………

Selvom du er en dygtig leder med de bedste intentioner, vil du stå i situationer, hvor du oplever dig presset, ikke får sagt til eller fra, får kommunikeret anderledes end tilsigtet, glemmer at involvere eller forhindres i at prioritere og handle hensigtsmæssigt. Du oplever, at du ikke er den leder, du ønsker at være.

Gør du ikke noget aktivt for at have det nødvendige overskud og for at være den leder, du ønsker at være, så brænder du ud eller du resignerer og bliver den leder omstændighederne dikterer. Og her er flere bøger eller mere uddannelse i ledelsesteori ikke løsningen.

Det gode er, at du KAN gøre noget: Du kan arbejde med dig selv, som det menneske du er og med din egen virkelighed. Det er fundamentet for, at du kan bruge alt det, du kan om ledelse, og det er også forudsætningen for, at du kan være den leder, du ønsker at være.

Ledelse med overskud

Som leder skal du være modig. Du skal turde gå ind i situationer med dine medarbejdere, hvor du ikke kender svaret på det problem eller den opgave, der skal løses. Du ved i hvilken retning løsningen skal findes, og der er ofte mere end én vej. Du skal turde og have modet til at lede medarbejderne i den rigtige retning, uden at du bestemmer hvert skridt, der skal tages.

For at kunne det, har du brug for overskud, så du kan:

 • Træffe de rette beslutninger også når det går stærkt
 • Kommunikere det, du vil, når du vil det
 • Involvere dine medarbejdere og skabe ejerskab
 • Gå konstruktivt ind i de konflikter og i den modstand, som er et vilkår, når mennesker skal fungere og arbejde sammen om et fælles mål.
 
Det overskud kommer du til at arbejde med under disse overskrifter: 

MOD, FEJL OG PRES

Du kommer til at arbejde med mod, fejl samt øget og mind-sket pres. Hvad skal der til, og hvad skal overvindes for at have det nødvendige mod? Hvordan kan du rumme og lære af dine fejl? Hvordan oplever du det pres, der op-står, når du bevæger dig uden for din komfortzone? 
Og ikke mindst: Hvordan aflæser og håndterer du det?

KONFLIKTER OG MODSTAND

Du kommer til at arbejde med din egen tilgang til konflikter og modstand.

Du kommer til at beherske strategier og konkrete redska-ber til at forebygge modstand og konflikter og til at gå kon-struktivt ind i konflikterne, når de opstår. Og til at tage dem, når situationen kræver det.

INDRE/YDRE STYRKE OG RO

Du lærer hvordan dit nerve-system, din vejrtrækning og din krop arbejder sammen.

Du får øvelser, hvor du tydeligt mærker, hvilken betydning samspillet har for den måde, du træffer beslutninger og handler på.

INVOLVERING OG EJERSKAB

Når dine medarbejdere bliver anerkendt for hvad de kan og oplever mening og ejerskab, oplever du mindre støj.
Du kommer til at arbejde med at skabe ejerskab gennem involvering, og du bliver træ-net i konkrete redskaber til hvordan. Og du får viden om, hvad det kræver af dig for at involvere og skabe ejerskab. 

MOTIVATION 

Når du mærker og forstår din egen motivation, og forstår hvorfor du gør, det du gør og ikke gør, er det meget lettere at forstå hvorfor dine medarbejdere gør, hvad de gør, og hvordan du kan få dem til det eller fra det.
Du bliver trænet i at bruge denne viden til at formidle det bedste frem i dig selv og i andre.

DIN EGEN MÅLSÆTNING

Du kommer til at stille dig selv et vigtigt spørgsmål, nemlig:

Er du den leder, du vil være eller den leder, du er blevet?

Og du kommer til at arbejde med din personlige målsæt-ning for din ledelse, og hvad du helt konkrete kan gøre, for at blive den leder, du ønsker at være.

Det får du med dig hjem

Du får indsigt, viden, forståelse samt konkrete redskaber, der giver dig det overskud, der gør, at du kan være den leder, du ønsker at være:

 • Udvikling af dit mod og redskaber til at lære af dine egne og andres fejl
 • Indsigt i hvordan nervesystem, krop og vejrtrækning påvirker beslutninger og handlinger samt redskaber til at bruge den indsigt og viden til at opnå indre styrke, ro og overskud
 • Forståelse for hvad der motiverer og redskaber til at formidle det bedste frem i dig selv og i andre
 • Forståelse for hvornår du bør gøre hvad og redskaber til at gå konstruktivt og hensigtsmæssigt ind i modstand og konflikter
 • Viden om gevinster ved involvering og medejerskab og redskaber til at realisere dem
 • Personlig handleplan til at blive den leder du vil være, som er så konkret, at du faktisk kan handle på den.
 
Vi sørger for at trække tråde til den viden, du allerede har som leder fra uddannelse og erfaring og bygger oven på det, du allerede kan.

Hvem er uddannelsen for?

Uddannelsen er for alle som har ansvar for at lede medarbejdere, uanset om det er i produktion, service, handel eller i en offentlig virksomhed.

Du er: Områdeleder – afdelingsleder – teamleder eller du har en fjerde ledertitel.

Os der står bag

Vi er erfarne undervisere og konsulenter i KOMPETENCE & KONFLIKTINSTITUTTET ApS , som har gennemført uddannelse og train-the-trainer forløb for flere tusinde ledere, medarbejdere og undervisere fra vidt forskellige fagområder og faggrupper.

Det vi gør, og måden vi gør det på, tilfører nødvendig viden, skaber overblik og refleksion OG bidrager med enkle og konkrete redskaber. De resultater vi opnår på udbytte, læringstilvækst og deltagertilfredshed taler sit helt eget sprog og betyder, at vores kurser ikke blot er “endnu et kursus”. Det er derimod en ændring i måden at se sig selv og sin rolle på, som betyder, at ny viden og nye færdigheder integreres og forankres i hverdagen. 

På lederuddannelsen vil du møde 5 undervisere med hvert sit speciale. Fordi kun det bedste er godt nok.

De 5 undervisere

MERETE HESSEL

Merete ser helheder og træner dig i at omsætte alt det, der er svært til noget konkret og brugbart, også når det gælder involvering og ejerskab samt personlige mål og samspil med andre. Hun er erfaren leder og ledelsesrådgiver, psykoterapeut og forfatter til bøgerne Undgå konflikter med borgere og Virkemidler i voksenundervisning – 
7 trin til at lykkes.

MARTIN EINFELDT

Martin træner dig i at sige, hvad du skal sige, så det virker bedst muligt. Træningen bygger på forståelse af, hvad der reelt motiverer mennesker og fremmer engagement og samarbejde. Han er kommunikationsrådgiver og master i positiv psykologi. Han har skrevet bogen Kreativitet, innovation og humor. De bedste teorier og de bedste råd.

METTE NELLEBERG

Mette hjælper dig til at forudse og forebygge modstand og konflikter – og til at gå konstruktivt ind i dem, når det er det, der er brug for. Hun er erfaren erhvervspsykologisk rådgiver for ledere og HR og er blandt andet master i HR-udvikling.

ANNBRIT OLSEN

Annbrit hjælper til at finde indre og ydre ro og styrke. Hun lærer dig, hvordan du kan tage beslutninger og handle med ro, klarhed og overblik ved at bruge kroppens resurser. Hun er fysioterapeut, erhvervsmaster i kommunikation og coaching og erfaren i at arbejde med ledere. Og så er hun ophavskvinde til konceptet Body Wisdom    Leadership.

ULRIK ELHOLM

Ulrik træner dig i mod, i at turde og i at lære af dine fejl og blive bedre og bedre og endnu bedre. Han er en erfaren lederudvikler, musiker samt stemme- og performancetræner for skuespillere og sangere. Han er også manden bag flere tv-programmer fx Gangstativerne. Han har skrevet bogen Bliv bedre – med fokuseret træning.

Din investering

Din investering er 33.000 kr. + moms og inklusive materialer og forplejning.

Din investering har stor værdi. Tænk på hvor meget du, dine medarbejdere og din virksomhed vinder ved mere overskud og dermed mindre støj og bedre beslutninger. 

Særlig rabat i efteråret 2021

På forløbet i efteråret 2021 får du lige nu 30 % rabat og dermed en investering på kr. 23.100,- + moms og inklusive materialer og forplejning. 

Rabatten får du, når du tilmelder dig inden den 20. august 2021.   

Højst 12 ledere og 6 undervisningsdage

Der er højst 12 og minimum 7 ledere på uddannelsen. Det gør, at vi kan fokusere på hver enkelt leders specifikke behov. Drøftelser og tilbagemeldinger på dine træningsopgaver sker individuelt og handlingsfokuseret.

Der er 6 undervisningsdage. Mellem hver af dem får du en opgave til hjemmetræning, som vi følger op på, når vi mødes igen. Denne metode forankrer din læring gennem hele forløbet.

På undervisningsdagene mødes vi kl. 10-15.

Datoer i efteråret 2021

KØBENHAVN

Uddannelsen gennemføres 22.-23. september,  13. og 14. oktober samt 4. og 5. november.

HORSENS

Uddannelsen gennemføres 6. og 7. oktober, 25. og 26. oktober samt 16. og 17. november.

Datoer for åbne kurser i 2022 annonceres i efteråret 2021.

LEDERUDANNELSEN SOM VIRKSOMHEDSFORLØB
Lederuddannelsen kan naturligvis etableres som virksomhedsforløb efter nærmere aftale. For mere info kontakt Merete Hessel på tlf.: 21537363 eller send en mail via kontaktformularen.

BOOK 1 AF 12 PLADSER PÅ
LEDERUDDANNELSEN NU

Er du i tvivl?

Der er ikke noget at være i tvivl om.

Her er de 5 vigtigste argumenter (som du også kan bruge over for chefen, som skal give dig tid og måske penge til at tage på uddannelsen).

 • Du får redskaber til at være modig og til at få ro og overblik i din ledelse

 • Du får redskaber til forebygge og til at gå konstruktivt ind i modstand og konflikter

 • Du får redskaber til at involvere og skabe medejerskab

 • Du får redskaber til at kommunikere på en engagerende og motiverende måde

 • Du får din personlige handleplan for hvem du vil være som leder, og hvordan du bliver det.

Skynd dig

Skynd dig. Tilmeld dig lige nu, hvor der er pladser i efteråret 2021 med særlig rabat på 30%.

Når du trykker på knappen, er din plads reserveret, og du vil få tilsendt bekræftelse og praktisk information.

BOOK 1 AF 12 PLADSER PÅ
LEDERUDDANNELSEN NU